Hopp til innhold

Fagartikkel

Personlighet, holdninger og verdier

En markedsfører kan også dele inn forbrukerne i grupper med utgangspunkt i personlighet, holdninger og verdier dersom han mener dette har betydning for forbruk og preferanser.

LK06
Emoer. Foto.

Se nærmere på personene på bildet: Hva kan de ha felles? Kan det være hensiktsmessig å behandle dem som én gruppe i markedsføringssammenheng?

Relativt varige trekk ved en person

Hva er det som utgjør personligheten vår? Litt enkelt kan vi si at vi alle har en del relativt varige egenskaper, samtidig som hver av oss er «satt sammen» på noe ulikt vis. Vi tenker, føler og oppfører oss forskjellig – om enn ikke alltid veldig forskjellig.

Når vi skal beskrive personligheten, kan vi ta utgangspunkt i personlighetstrekk som for eksempel:

  • innadvendt – utadvendt
  • initiativrik – passiv
  • aktiv fritid – hjemmesitter
  • miljøbevisst – ikke miljøbevisst
  • optimistisk – pessimistisk

Når er kunnskap om personlighetstrekk nyttig?

Det er ikke alltid slik at man klarer å oppdage hvem som er av den pessimistiske sorten, eller hvor langt en kunde vil strekke seg for å vise sin miljøvennlige holdning. I slike tilfeller kan man spørre seg om personlighetstrekk i det hele tatt er brukelig som segmenteringsgrunnlag. I noen tilfeller er det nok mest fornuftig å finne andre segmenteringskriterier.

Men i en del tilfeller kan det være både mulig og helt riktig å ta utgangspunkt i kunders personlighetstrekk. Dersom for eksempel en bank vil selge aksjer som det er knyttet svært høy risiko til, kan den kommunisere tilbudet særlig til dem som er tiltrukket av dette risikonivået. Budskapet om risiko appellerer antakeligvis til et risikovillig segment: «Vårt Japanfond garanterer ingenting, men gir deg mulighet for 500 % avkastning på ett år.»

Eller Norges Miljøvernforbund kan gå ut med et budskap om bevaring av villaks, som de vet appellerer til dem som er opptatt av mangfoldet i havene våre. Nedenfor ser du en video med Kurt Arne Oddekalv i Miljøvernforbundet. For interesseorganisasjoner er det naturlig å segmentere markedet med utgangspunkt i personlighet og verdier.

Sist oppdatert 19.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Segmenter og målgrupper