Hopp til innhold

Fagartikkel

Psykografisk segmentering

Psykografisk segmentering handler om livsstil, meninger, holdninger, verdier og personlighetstrekk, og er en effektiv måte å dele opp markeder på. En som har dykking som interesse, for eksempel, trenger utstyr. Men kriteriene er ikke så lette å definere og måle og kan være vanskelige å jobbe med.

LK20LK06
Dykker med kamera. Foto.

Avgjørende tilleggsinformasjon

Demografisk informasjon alene er sjelden tilstrekkelig for å definere et segment som det kan være verdt å satse på. Mennesker i samme demografiske gruppe kan nemlig ha helt forskjellige interesser – eller holdninger, for den saks skyld. «Kjønn» er for eksempel et demografisk kriterium. Men bak segmentet «kvinner» finner vi en svært uensartet målgruppe.

Romturist etter landing ved byen Arkalyk i Nord-Kasakhstan, i 2006. Foto.

Selv om mange kvinner godt kan tenke seg å dra på reiser, er det nok ikke mange som har tenkt seg en tur ut i verdensrommet! Denne romturisten er unntaket i så måte. Her vinker hun etter landingen ved byen Arkalyk i Nord-Kasakhstan i 2006.

Vi trenger helst flere variabler for å komme frem til et matnyttig segment som vi kan tilpasse vår markedsføring til. «Kvinner mellom 40 og 60 år med interesse for reiser» kan være et slikt segment vi kan prøve å nå. Da har vi blant annet snevret inn segmentet «kvinner» med med et psykografisk kriterium som vi har definert som «interesse for reiser».

Under ser du en video som viser et segment med en spesiell interesse og livsstil.

Sist oppdatert 10.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Segmenter og målgrupper