Hopp til innhold

Fagartikkel

Segmenteringskriterier

Vi kan dele opp et marked i segmenter på mange forskjellige vis, avhengig av hva slags produkter vi har med å gjøre, og hva slags informasjon om kundene som er tilgjengelig. Hva kan det for eksempel fortelle om en kunde at han eller hun driver med fallskjermhopping?

LK20LK06
Fallskjermhoppere. Foto.

Tre hovedtyper kriterier

Det er vanlig å segmentere et forbrukermarked med utgangspunkt i følgende kriterier eller kjennetegn:

  • Demografiske kriterier
    lett målbare kriterier som yrke, bosted, kjønn, alder og så videre
  • Psykografiske kriterier
    kriterier som forteller om gruppetilhørighet, personlighet, interesser og livsstil
  • Kjøpsatferd
    kriterier som viser blant annet når, hvor og hvordan kundene handler
Sist oppdatert 19.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Segmenter og målgrupper