Hopp til innhold

Fagartikkel

Forskjellige eller like?

Hvordan vil du beskrive elever og ansatte på skolen din? Er de så like at de vil ha identiske produkter, eller så ulike at hver og en må ha skreddersydde produkter? Én ting er sikkert: Verden hadde vært mye enklere for markedsførere om menneskene hadde vært kloninger av hverandre, som sauen Dolly …

LK06
Klonet sau. Illustrasjon.

Diskusjon uten fasitsvar

Som markedsførere skal vi dekke kundens behov. Men hvor langt er det nødvendig å gå i å tilby kundene spesialiserte produkter? Debatten «standardisering versus spesialisering», likebehandling eller individuell behandling, har ikke noe fasitsvar, men det er nyttig å forstå den.

Standardisering versus spesialisering. Illustrasjon.

Standardisering versus spesialisering.

Et spørsmål om kundepleie

Debatten om standardisering eller spesialisering handler i grunnen om forskjellige syn på hvordan man bør pleie kundegrupper. Historisk sett har utviklingen gått fra nærmest total standardisering til stadig mer spesialisering. Så lenge folk hadde mange udekkede materielle behov, var det viktigst for bedriftene å produsere store nok mengder varer. Løsningen ble standardisert masseproduksjon. Men etter hvert som konkurransen mellom bedriftene ble hardere, ble de nødt til å orientere seg i større grad etter kundenes behov dersom de skulle lykkes.

Segmentering

I dag må bedriftene bestemme seg for hvilke kundegrupper de vil pleie. For å finne disse gruppene, må de dele opp markedet i segmenter – det vil si i kategorier som har noen fellestrekk. Kakediagrammet nedenfor viser et enkelt eksempel på en mulig oppdeling eller segmentering av undertøymarkedet.

Mennesker er ulike på mange måter. De kan deles inn etter alder, kjønn og inntekt, de er ulike med tanke på kjøpsvaner, lojalitet, interesser og verdier, og de bor på forskjellige steder i landet. Alle disse variablene kan være grunnlag for segmentering av et marked og definering av målgruppene i det.

Sist oppdatert 19.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Segmenter og målgrupper