Hopp til innhold
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Kjennetegn på måloppnåelse

Lærestoffet under emnet Ulike markeder bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for markedsføring og ledelse 1:

  • «Eleven skal kunne gjøre rede for hva som kjennetegner forbrukermarkedet og profesjonelle og internasjonale markeder.»

Hvordan måler læreren om du har skaffet deg denne kunnskapen? Se på oversikten nedenfor. Her får du noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med å nå kompetansemålet.

Karakteren 1–2
Lav måloppnåelse
Karakteren 3–4
Middels måloppnåelse
Karakteren 5–6
Høy måloppnåelse

Du har fått med deg en del begreper som er introdusert i teksten, men du forklarer dem omtrentlig og enkelt.

Du klarer å finne noen eksempler på markeder og markedsinndeling, men sliter med å dele markeder i segmenter.

Du klarer å anvende noen få av begrepene praktisk og forklare dem. Eksempler på dette kan være at du vet hvorfor det er en fordel for en bedrift å gå inn i et internasjonalt marked som ligner på det nasjonale markedet, eller hvorfor man må velge ut noen segmenter og ikke kan forsyne alle til enhver tid.

Du kan forklare de fleste begrepene som er gjennomgått, som for eksempel hva et segment er, hva et marked er, og hvordan vi deler opp et marked i segmenter. Det er likevel noen hull i kunnskapen.

Du kan nevne eksempler som er brukt i kapittelet for å forklare fagbegrepene i teksten.

Du klarer å finne ett eller to aktuelle eksempler fra media som kan belyse begrepene i teksten.

Du kan forklare alle begrepene som er gjennomgått i teksten.

Du kan nevne både egne eksempler og eksempler fra kapittelet som viser at du har forstått fagbegrepene.

Du viser forståelse for hvordan man deler et marked inn i segmenter, og hvorfor man gjør det. Du skjønner også forskjellene mellom markedene som er nevnt i kapittelet.

Du kan gi utfyllende eksempler fra mediebildet som belyser begrepene som blir presentert i kapittelet. Kunnskapen flyter godt, og du klarer uten problemer å bruke den i arbeidet ditt.

Sist oppdatert 02.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Ulike markeder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

  • AssessmentResourceVurderingsressurs

    Kjennetegn på måloppnåelseDu er her

  • AssessmentResourceVurderingsressurs

    Undervisningsopplegg for lærer