Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

På’n igjen!

Bruk fagstoffet i emnet Ulike markeder når du svarer på disse spørsmålene – det er viktig å lære seg faguttrykk innen markedsføring for å bli god i faget. Dersom du kan svare på disse spørsmålene, har du fått med deg mye!

Repetisjonsspørsmål

 1. Hvordan definerer vi begrepet marked?
 2. Nevn fem markeder som har godt innarbeidede navn.
 3. Hvorfor er det viktig å definere hvilket marked man opererer i?
 4. Hva er årsakene til at markeder kan forandre størrelse over tid og noen ganger forsvinne?
 5. Forklar hva en markedsandel er.
 6. Hvordan måler vi markedsandeler, og hvordan uttrykker vi dem?
 7. Hvorfor er det viktig å vite hvem man har som kunder og konkurrenter?
 8. Hva er et segment?
 9. Velg deg et marked, for eksempel boligmarkedet eller telefonmarkedet. Del det opp i segmenter ut fra de produktene som finnes i markedet. Hvilke kriterier bruker du?
 10. Hvorfor putter vi noen forbrukere i samme «sekk» – det vil si at vi ser på dem som kunder innenfor det samme segmentet?
 11. Hva kjennetegner forbrukermarkedet?
 12. Hva kjennetegner bedriftsmarkedet?
 13. Hva kjennetegner mellomhandlermarkedet?
 14. Hva er i store trekk oppgavene til det statlige og kommunale markedet?
 15. Hva kan være motivasjonen for at en bedrift går inn på det internasjonale markedet?
 16. Hvilke internasjonale markeder beveger en bedrift seg gjerne til som første steg i sin internasjonaliseringsprosess?
 17. Hvordan deler vi verden inn i internasjonale markeder?
Sist oppdatert 01.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Ulike markeder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs