Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Rydd i toppen!

Å lage tankekart er en god måte å få oversikt over begreper og sammenhenger på. Et tankekart skal vise hvordan et tema er delt opp i forskjellige undertema, og hvilke faguttrykk og begreper som hører inn under hvert undertema. Bruk papir og blyant eller Coggl på nett.

Få oversikt over de ulike markedene

Nå skal du lage deg et tankekart over begrepene og sammenhengene i emnet Ulike markeder. Du kan lage tankekartet digitalt, for eksempel i programmet Coggl. Dersom du ønsker å bruke en mer tradisjonell metode, finner du frem papir, blyanter, penner og bilder.

Husk at et tankekart skal være enkelt og oversiktlig – det viktige er derfor at du lager tankekartet på en måte som gjør at du husker fagstoffet.

Sist oppdatert 13.09.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Ulike markeder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs