Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Piktogram for skriftlig oppgave.

Denne oppgaven er en del av et større arbeid som bygger på Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!. Hensikten med oppgaven er å knytte en ekte bedrift til teorien dere lærer. Jobb i de samme gruppene og lær av og inspirer hverandre i arbeidet!

Markedet bedriften opererer i

Nå skal dere bli bedre kjent med bedriften dere har valgt, i lys av fagstoffet i kapittelet Ulike markeder. Ett av kompetansemålene i Markedsføring og ledelse 1 sier at eleven skal kunne «gjøre rede for hva som kjennetegner forbrukermarkedet og profesjonelle og internasjonale markeder». Ha det i mente når dere svarer på disse spørsmålene:

  • Hvilket marked opererer bedriften i? Lag et navn på markedet dersom det ikke eksisterer et innarbeidet navn allerede.
  • Hvem er kundene i dette markedet?
  • Hvem er konkurrentene i dette markedet?
  • Finnes det mange substituerende produkter som bedriften konkurrerer mot i dette markedet? For eksempel er det i Diplom-Is sitt marked «frossen søtsmak hjemme» mange konkurrerende produkter som ikke er is, men desserter av annet slag.
  • Befinner bedriften seg i forbrukermarkedet, mellomhandlermarkedet eller bedriftsmarkedet?
  • Opererer bedriften internasjonalt? I så fall: I hvilket av de internasjonale markedene? Hva er særtrekkene ved dette markedet?

Presenter funnene deres skriftlig på fire lysark i et digitalt presentasjonsverktøy (som for eksempel PowerPoint). Legg lysbildene inn som en fortsettelse av presentasjonen dere laget sist.

Sist oppdatert 05.09.2018
Tekst: Live Marie Toft Sundbye (CC BY-SA)

Læringsressurser

Ulike markeder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs