Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

Piktogram for skriftlig oppgave.

Denne oppgaven er en del av et større arbeid som bygger på Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!. Hensikten med oppgaven er å knytte en ekte bedrift til teorien dere lærer. Jobb i de samme gruppene og lær av og inspirer hverandre i arbeidet!

Markedet bedriften opererer i

Nå skal dere bli bedre kjent med bedriften dere har valgt, i lys av fagstoffet i kapittelet Ulike markeder. Ett av kompetansemålene i Markedsføring og ledelse 1 sier at eleven skal kunne «gjøre rede for hva som kjennetegner forbrukermarkedet og profesjonelle og internasjonale markeder». Ha det i mente når dere svarer på disse spørsmålene:

  • Hvilket marked opererer bedriften i? Lag et navn på markedet dersom det ikke eksisterer et innarbeidet navn allerede.
  • Hvem er kundene i dette markedet?
  • Hvem er konkurrentene i dette markedet?
  • Finnes det mange substituerende produkter som bedriften konkurrerer mot i dette markedet? For eksempel er det i Diplom-Is sitt marked «frossen søtsmak hjemme» mange konkurrerende produkter som ikke er is, men desserter av annet slag.
  • Befinner bedriften seg i forbrukermarkedet, mellomhandlermarkedet eller bedriftsmarkedet?
  • Opererer bedriften internasjonalt? I så fall: I hvilket av de internasjonale markedene? Hva er særtrekkene ved dette markedet?

Presenter funnene deres skriftlig på fire lysark i et digitalt presentasjonsverktøy (som for eksempel PowerPoint). Legg lysbildene inn som en fortsettelse av presentasjonen dere laget sist.

Sist oppdatert 05.09.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Ulike markeder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs