Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Satt på spissen

Piktogram for diskusjonsoppgave.

I denne oppgaven skal du og medelevene dine diskutere sentrale begreper og problemstillinger i markedsføringsfaget. På denne måten vil dere få et rikere vokabular og en bedre forståelse av at markedsføring er et fag som berører mange aktuelle tema rundt oss. Dere kan diskutere i klassen, eller dere kan lage en diskusjonsblogg. Sørg for at du har minst fem innlegg i hver diskusjon.

Uetiske markeder – livets rett eller ikke?

Det finnes mange rare markeder i verden, og de oppstår som svar på behov vi forbrukere har. Markedet for kosmetisk kirurgi og plastisk kirurgi og markedet for gåselever er to ganske forskjellige markeder som likevel har noe til felles: De er eksempler på markeder som er uetiske, og som derfor bør avskaffes. Les mer her: Kosmetisk kirurgi og plastisk kirurgi og Gåselever.

Diskuter påstanden: «En del medisiner og behandlingsformer er så dyre at det er samfunnsøkonomisk sløsing å behandle pasienter bare for at de skal leve noen dager lenger eller få litt bedre livskvalitet den siste tiden av sitt liv. Slike markeder burde ikke eksistere.»

Lag egne påstander om uetiske markeder og diskuter.

Sist oppdatert 05.09.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Ulike markeder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs