Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Valg av internasjonalt marked

Vi har større mulighet for å lykkes som markedsførere dersom vi søker et internasjonalt marked som ligner vårt eget.

Forretningsmøte i EU. Foto.

EU er Norges viktigste handelspartner, etterfulgt av USA og Kina.

Kunnskap om marked og kultur

Når bedrifter beveger seg ut av sitt nasjonale marked og begynner med internasjonal handel, retter de seg vanligvis først mot de internasjonale markedene som ligner deres eget. På denne måten kan de bruke mye av den kunnskapen og erfaringen de har fra hjemmemarkedet sitt, også i det nye markedet de retter seg mot.

For eksempel er Sverige det viktigste utemarkedet for Norge. Her er det relativt lett for oss å lykkes fordi Sverige er ganske likt Norge på mange områder. Ønsker vi derimot å etablere oss på et annet kontinent, for eksempel i Asia, må vi bruke helt andre markedsføringsmetoder for å nå frem til målgruppene våre. Vi må kunne et annet språk, forstå en ny kultur og ha innsikt i preferansene denne befolkningen har, dersom vi skal lykkes.

Inndeling av internasjonale markeder

Det er vanlig å dele de internasjonale markedene inn i grupper ut fra økonomisk utviklingsnivå og/eller kulturelle fellestrekk.

 • Vesten
  EU-landene og andre land i Europa som ikke er med i EU, USA, Canada, Australia og New Zealand
 • Øst-Europa
  Russland, østeuropeiske land utenom EU, tidligere republikker i Sovjetunionen
 • Det fjerne østen
  Kina, Japan, Korea, India og andre land i samme region
 • Utviklingsland
  Afrika, land i Midtøsten og i Sør- og Mellom-Amerika
Sist oppdatert 24.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Ulike markeder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs