Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Statlig og kommunalt marked

Stat og kommune utgjør en stor del av organisasjonsmarkedet. De tilbyr en rekke offentlige tjenester, og de bygger og eier for eksempel veier og institusjoner som sykehus, aldershjem, barnehager og skoler.

Bokstaver på tavle i klasserom. Foto.

Forvaltere av offentlige midler

Stat og kommune skal legge til rette for at infrastrukturen i samfunnet vårt blir best mulig. Virksomheten til statlige og kommunale institusjoner og bedrifter finansieres gjennom skatter og avgifter, og derfor sier vi også at stat og kommune er forvaltere. De skal forvalte skatte- og avgiftsinntektene slik at de blir brukt på de samfunnsoppgavene som må løses, og det på en så effektiv og rettferdig måte som mulig. Slike oppgaver omfatter alt fra ballbinger for barn og unge til kostbare og langvarige prosjekter som bygging av motorveier, tunneler og broer.

Filmklippet nedenfor er en reportasje fra Filmavisen og handler om et stort statlig prosjekt – byggingen av Varoddbrua utenfor Kristiansand i 1955. Den gangen var Varoddbrua den største hengebroen i Nord-Europa.

Anbudskonkurranser

Siden stat og kommune forvalter offentlige midler, er det viktig at forbruket er gjennomtenkt og rasjonelt. Pengene skal ikke sløses bort, og vi ønsker oss mest mulig igjen for dem i form av bedre sykehus og skoler, flere plasser i barnehager og på sykehjem og så videre. Derfor er det påbudt med anbudskonkurranser i denne sektoren.

Ved alle innkjøp som har en verdi på over 500 000 kroner, må det utlyses en anbudskonkurranse der alle interesserte tilbydere kan konkurrere om å produsere de varene som etterspørres. På denne måten skal man sikre at det er de beste leverandørene som blir valgt. I denne vurderingen teller vanligvis ikke bare pris, men også kvalitet, tilgjengelighet, ekspertise og så videre.

Ved å bruke anbudskonkurranser håper man også å unngå korrupsjon. Målet er at jobbene går til dem som kan levere det beste produktet totalt sett, og at de ikke går til bekjente av politikere eller saksbehandlere i stat og kommune, eller enda verre: til en bedrift som betaler «under bordet» for å få et oppdrag.

Kjennetegn på statlig og kommunalt marked

  • Varene og tjenestene som kjøpes, er dyre og ofte knyttet til infrastruktur, som veier, sykehus og skoler.
  • Det skal benyttes offentlige anbudskonkurranser for å finne beste leverandør ved alle innkjøp til en verdi av mer enn 500 000 kroner.
  • Varen som kjøpes, kan ha lang levetid. For eksempel kjører vi kanskje i ti til tjue år på en motorvei før veien oppgraderes eller det er nødvendig med større utbedringer.
  • Varen er ofte et byggeprosjekt som det tar lang tid å realisere. Veier og flyplasser er gode eksempler på slike langvarige prosjekter.
Sist oppdatert 12.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Ulike markeder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs