Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Mellomhandlermarkedet

Mellomhandlermarkedet er en del av organisasjonsmarkedet. Til mellomhandlermarkedet hører både importører, agenter, grossister, kommisjonærer, franchiseorganisasjoner og detaljister.

Blomster på paller. Foto.

Her ser vi et motiv fra en blomsterauksjon i Nederland. På slike auksjoner kjøper mellomhandlere inn store kvanta til videre salg.

Importører

En importør er en person eller en bedrift som kjøper inn varer i utlandet, importerer dem til eget land og selger dem videre der. Importører spesialiserer seg gjerne innenfor et spesielt produktområde, for eksempel kaffe, klær fra bestemte klesprodusenter eller biler fra spesielle fabrikanter.

Bilde av 40.000 sekker råkaffe fra Colombia.

En kaffeimportør har vanligvis kontakt med mange produsenter og kan tilby en rekke forskjellige kaffetyper for videresalg. Importøren har lager, og det er hos ham de andre mellomhandlerne kjøper inn varene sine. For eksempel kan en kaffeforretning kjøpe kaffebønner, hele eller malte, og deretter selge kaffen videre til forbrukeren som filterkaffe, presskannekaffe, espresso eller kokekaffe.

Agenter

Agenter formidler salg av produkter. For eksempel har en agent for badetøy kontakt med forskjellige badetøyprodusenter og er deres «forlengede arm» i et bestemt geografisk marked. I dette markedet er det agentens jobb å finne frem til butikker som ønsker å kjøpe badetøyet, og som i sin tur vil selge det til sine kunder.

Bilde av en kvinne som inspiserer en kjole utstilt i et showroom av den israelskfødte designeren Elie Tahari i New York.

En agent i New York inspiserer en kjole av designeren Elie Tahari.

Agenten verken kjøper inn eller har lager, han simpelthen kobler sammen produsenten og mellomhandleren. For dette arbeidet tar han en provisjon. Denne provisjonen kan variere, men den ligger ofte på mellom seks og ti prosent av verdien på bestillingen fra mellomhandleren.

Lange messingskruer i stabel. Foto.

En grossist som byggevarehuset Bauhaus selger mange ulike typer skruer.

Grossister

Grossister er mellomhandlere som fører et stort utvalg varer innenfor ett eller flere produktområder, og som selger disse videre til butikker. For eksempel kan en byggevaregrossist føre mange forskjellige typer metallskruer, mens hver enkelt jernvarebutikk bare kjøper inn et visst antall skruer av ulik lengde, tykkelse og type.

Kommisjonærer

Kommisjonærer «låner» varer og selger dem, men de slipper risikoen som følger med innkjøp og lagerhold. For hvert solgte produkt får kommisjonærene en margin. Det de ikke får solgt, sender de tilbake til produsenten.

Du har sikkert sett at det noen ganger ligger bunker av gamle aviser og ukeblader utenfor matbutikker og kiosker. Dagligvarehandlere selger ukeblader og aviser i kommisjon for mediebedriftene, men butikkene påtar seg ikke noe ansvar for å selge dem, og de returnerer de usolgte eksemplarene. Mediebedriftene «låner» butikken som utsalgssted, samtidig som butikkene tjener på å ha aviser og blader tilgjengelig for kundene sine.

Bilde av bunker med aviser som skal sendes i retur.

Bunker med aviser som skal sendes i retur.

Franchiseorganisasjoner

Mange av de bedriftene du kjenner, er organisert som franchiseforetak. Franchising er et konsept der utsalgsstedene har en helt bestemt profil, det vil si samme vareutvalg, enhetlige arbeidsklær for de ansatte, like åpningstider og så videre. I tillegg har de felles markedsføring (reklame, annonser, TV-reklame).

Bilde av en hamburger fra McDonald's.

McDonald's-restaurantene er organisert som franchise-bedrifter.

Bedriftene opptrer altså som en slags kjede, men til forskjell fra kjedene er hver franchisebutikk eid av en person som er franchisetaker av dette konseptet. Vedkommende binder seg til å følge reglene som franchisegiveren bestemmer, og franchisegiver får en viss prosentandel av omsetningen.

For eieren av konseptet er det en fordel at han eller hun har kontroll med hvordan kjeden ser ut og drives. Det er ikke opp til butikkeieren å bestemme farger, produkter eller noe annet – alt er forhåndsbestemt. For franchisetakeren kan det være en ulempe når det fins få muligheter til å påvirke konseptet og være med på å bestemme.

Detaljister

En detaljist er person som eier en butikk som selger til privatkunder. For eksempel kjøper en klesbutikk inn klær fra forskjellige agenter eller importører og sikter seg inn mot en bestemt kundegruppe.

En typisk klesbutikk opererer med en kalkyle på mellom to og tre, det vil si at den ganger innkjøpsprisen på klesplagget med en faktor på mellom to og tre for å få «ut-prisen», altså det kunden må betale. Påslaget er med på å dekke faste og variable utgifter samt fortjeneste.

Bilde av en ung gutt som skal kjøpe sko.

Hos detaljisten er det sluttforbrukeren som er kunde.

Kjennetegn på mellomhandlermarkedet

Felles for aktørene i mellomhandlerleddet – importører, agenter, grossister, kommisjonærer, franchiseorganisasjoner og detaljister – er følgende:

  • De kjøper varer i den hensikt å selge videre eller leie det ut for å tjene penger på det.
  • Det skjer ingen videreforedling og ingen verdiøkning av produktet i dette leddet.
  • Mellomhandlerne er en mellomstasjon for produktet på vei fra produsent til forbruker.
  • Mellomhandlerne kan ha lager, men trenger ikke å ha det.
  • Kjøperne kan befinne seg i organisasjons- eller forbrukermarkedet.
  • Innkjøpene er et resultat av trender og utvikling, og varene må være aktuelle med hensyn til både teknologi, design og stil.
Sist oppdatert 17.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Ulike markeder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs