Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Markedssegment

Begrepet segment bruker vi om en del av et totalmarked. For eksempel er gruppetimer på treningssentre en type treningstilbud som utgjør en del eller et segment av det totale treningsmarkedet.

Treningstime. Foto.

SATS ELIXIA er et eksempel på et selskap som driver treningssentre med gruppetimer.

Å velge segment

Som du ser av sektordiagrammet nedenfor, består trenings-markedet i Norge av mange segmenter eller deler, og de ulike bedriftene konkurrerer ikke i alle delene av dette markedet. Kjeder som SATS ELIXIA, Spenst og Friskis&Svettis konkurrerer først og fremst i den delen av treningsmarkedet som kalles «treningssentre med gruppetrening», og det er ut fra dette segmentet de regner ut sin markedsandel. Her kan de også definere hvem konkurrentene deres er, og de kjenner kundene sine. Da blir det mulig for dem å lage en virkningsfull markedsstrategi for å nå målet de setter seg.

(Diagrammet viser ikke reelle markedsandeler.)

Sist oppdatert 15.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Ulike markeder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs