Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Markedsandeler

Vi kan sammenligne et marked med en kake som mange ønsker seg en del av. Den delen av kaken som vi selv klarer å få tak i, utgjør markedsandelen vår. Kanskje vi må nøye oss med et tynt, lite stykke – eller kanskje vi får en stor del av kaken?

Kakestykke. Foto.

Hvordan oppgir vi markedsandeler?

En markedsandel er den delen av et marked vi selv eller en konkurrent oppnår. Markedsandelen oppgis ofte i prosent, og den kan for eksempel uttrykkes som

  • del av totalt salg i markedet i pengeverdi (kroner)
  • del av totalt salg i markedet i antall solgte enheter
  • del av den totale kundegruppen i markedet i antall kunder

Hensiktsmessige beregningsmåter

Hva vi tar utgangspunkt i når vi beregner markedsandelen vår, kommer an på produktene vi selger. Dersom det er snakk om tulipaner, vet vi kanskje hvor mange tulipaner som er solgt i Norge i løpet av ett år. Da kan vi oppgi vår markedsandel som en prosent av dette, enten i antall tulipaner (enheter av totalen), eller i verdi (kroner og øre). I begge tilfeller får vi et godt bilde av andelen vår av det norske markedet for tulipaner.

Bilde av en kinobillett til den norske filmen Pitbullterje.

Markedet for kinobilletter kan uttrykkes i antall solgte billetter.

Markedet for kinobilletter kan uttrykkes i antall kunder. Når vi for eksempel kjenner til besøkstallene for alle bergenskinoene, kan vi regne oss fram til det totale antall kinogjengere i byen for en bestemt periode. Dersom 20 % av alle kinogjengerne i denne perioden har besøkt kinoen vår, kan vi si at vi har 20 % av kinomarkedet i Bergen.

Dersom vi selger oljeplattformer, derimot, er det ikke så mange potensielle kunder som kan kjøpe, og det er nok riktigere å ta utgangspunkt i pengeverdi eller antall oppdrag. Da kan vi for eksempel uttrykke markedsandelen vår slik: «Vi fikk fem kontrakter av totalt 10. Derfor har vi 50 % av markedet.»

Sist oppdatert 06.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Ulike markeder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs