Hopp til innhold

Fagstoff

Segmenter og målgrupper

Definisjon på segment og målgruppe: Et segment er en del av et marked, mens en målgruppe er en kundegruppe som kan tenkes å kjøpe varer innenfor et segment. Varebiler for eksempel er et segment i bilmarkedet, mens målgrupper for denne typen biler kan være ulike typer håndverkere.

Kakediagram som viser en tenkt inndeling av bilmarkedet i ulike segmenter.
Åpne bilde i et nytt vindu

Segmenter

Ordet segment betyr «del av et hele». I markedsførings-sammenheng mener vi en del av et marked. Dersom vi tar for oss bilmarkedet, kan vi dele det opp i disse segmentene:

Sedan, stasjonsvog, varebil, sportsbil og SUV er ulike segmenter i bilmarkedet. Det er selvsagt mulig å dele opp bilmarkedet i enda flere segmenter. Hensikten med diagrammet er å illustrere en mulig oppdeling.

Målgrupper

Bak hvert markedssegment står det en eller flere målgrupper, som er kundegrupper med fellestrekk. Hensikten med å dele kundene i et marked inn i målgrupper, er at man da kan drive mer målrettet og treffsikker markedsføring. Dermed få man også mer ut av hver markedsføringskrone som er investert. Jo mer en bedrift vet om målgruppen sin, jo lettere er det å lage en treffsikker strategi.

Eksempel: Målgrupper for varebiler

I segmentet for varebiler kan vi for eksempel finne disse målgruppene:

 • Elektrikere
  En elektriker trenger kanskje plass til verktøy og utstyr.

 • Bakere
  En baker trenger kanskje en bil med plass til mange brød og bakevarer som skal kjøres ut til kunden.

 • Snekkere
  En snekker trenger antakelig en bil som gir plass til utstyr, eventuelt også til planker og byggevarer som er nødvendig i en byggejobb.

 • Vaktmestere
  En vaktmester utfører ofte oppgaver der det er nødvendig å transportere materialer.

CC BY-SASkrevet av Live Marie Toft Sundbye.
Sist faglig oppdatert 30.10.2018

Læringsressurser

Marked og målgrupper

Fagstoff