Hopp til innhold

Fagartikkel

Mottaker

Når vi snakker om mottaker i markedskommunikasjon, mener vi den eller de personene, gruppene, bedriftene eller enhetene som en organisasjon ønsker å nå med budskapet sitt. Det er viktig at organisasjonen har gjort et grundig arbeid med målgrupper på forhånd, slik at den sikter seg inn mot det riktige segmentet og de riktige målgruppene for produktet sitt.

Hvordan finne de riktige segmentene og målgruppene?

Se gjennom lysbildeserien for å lære mer om målgrupper og segmentering.

Lysbildeserie: Segmenter og målgrupper


I emnet Segmenter og målgrupper lærer du hvilke kriterier du kan bruke for å dele mennesker med like behov inn i grupper, og hvilke strategier du som markedsfører kan velge for å nå dem. Når du har gjort et grundig forarbeid, er det store sjanser for at du vil synes du har den beste jobben i verden!

Sist faglig oppdatert 11.06.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for påvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs