Hopp til innhold

Egenvurdering

Kjennetegn på måloppnåelse

Lærestoffet i emnet P for påvirkning bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for Markedsføring og ledelse 1:

 • «Eleven skal kunne presentere en kommunikasjonsmodell og gjøre rede for hva som menes med markedskommunikasjon.»
 • «Eleven skal kunne gjøre rede for ulike former for massekommunikasjon.»

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med læreplanmålene.

Karakter 1–2
Lav måloppnåelse
Karakter 3–4
Middels måloppnåelse
Karakter 5–6
Høy måloppnåelse
 • Du kan forklare noen av begrepene som er presentert i kapittelet, blant annet markedskommunikasjon og massekommunikasjon, og du kan gi eksempler på begrepene.
 • Du forstår den enkle kommunikasjonsmodellen og kan beskrive den for et enkelt budskap eller produkt.
 • Du kan forklare de fleste av begrepene som er presentert i kapittelet, og du kan gi eksempler som illustrerer begrepene.
 • Du kan bruke fagbegreper til å kommentere eksempler fra media.
 • Du forstår den utvidede kommunikasjonsmodellen i det store og hele, og du kan beskrive kommunikasjonsprosessen for et enkelt budskap eller produkt.
 • Du kan gjenkjenne ulike former for appell og argumentasjon.
 • Du har noen meninger om valg av kommunikasjonskanal og medium.
 • Du kan forklare alle begrepene som er presentert i kapittelet, og du kan gi eksempler som viser at du har skjønt hva begrepene betyr.
 • Du kan bruke de forskjellige fagbegrepene til å kommentere eksempler fra media.
 • Du forstår den utvidede kommunikasjonsmodellen, og du kan beskrive kommunikasjonsprosessen for et enkelt budskap eller produkt.
 • Du forstår og kan reflektere rundt valg av argumentasjon i en reklametekst.
 • Du forstår og kan reflektere rundt valg av kommunikasjonskanaler, medier og personlig og ikke-personlig kommunikasjon. Du kan gi eksempler på når og hvorfor de ulike kommunikasjonsformene brukes.
Sist faglig oppdatert 07.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for påvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs