Hopp til innhold

Oppgave

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

Piktogram for skriftlig oppgave.

Eksempelet fra virkeligheten

Nå skal dere igjen tilbake til bedriften dere har valgt å følge gjennom hele året. Denne gangen skal dere analysere hvordan bedriften deres kommuniserer, og hvordan kommunikasjonsprosessen kan se ut når bedriften vil nå kundene sine.

Hvordan kommuniserer bedriften?

For at det skal være lettere å skrive noe konkret om kommunikasjonen til bedriften, er det lurt om dere velger ett av disse utgangspunktene:

  • ett av produktene bedriften markedsfører
  • markedsføringen av selve bedriften som en merkevare

Forsøk å gi svar på følgende spørsmål:

  • Hvilket budskap er det bedriften sender ut?
  • Hva er målet med budskapet?
  • Hvordan blir budskapet kodet og dekodet?
  • Hvem er mottakeren?
  • Hva kan representere støy i denne sammenhengen?
  • Hvilken appell er det bedriften bruker i kommunikasjonen sin?
  • Hvilken type argumentasjon bruker bedriften?

I tillegg kan dere finne ut om bedriften bruker personlige eller ikke personlige kommunikasjonskanaler – og presiser hvilke kanaler de bruker. Hvorfor tror dere bedriften har valgt nettopp disse kanalene?

Lag en lysarkpresentasjon av det dere finner ut, og bruk den som støtte i Muntlig oppgave: Følg en bedrift!.

Sist faglig oppdatert 07.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for påvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs