Hopp til innhold

Oppgave

Satt på spissen

LK06
Logo for diskusjonsoppgave

Spørsmål til debatt

Her får du noen påstander du kan tygge litt på og diskutere med den du sitter ved siden av, eller dere kan diskutere i klassen. Det er alltid viktig å sette ord på problemstillinger og reflektere rundt dem. Det vil du ha nytte av i hverdagen når du diskuterer med venner, og ikke minst på prøver og eksamen i Markedsføring og ledelse 1.

Er det så viktig med kommunikasjon i markedsføring?

Diskuter disse utsagnene:

  • «Kommunikasjonsmodellene er en teoretisering av faget, og ikke noe som reflekterer virkeligheten – ingen tenker slik!»
  • «Det er uetisk å bruke fryktappell i et markedsføringsbudskap. Det fører til unødig redsel og usikkerhet blant mennesker som påvirkes av reklamen.»
  • «Markedsførere kan aldri bli så treffsikre i markedsføringen sin at de de utelukker støy som en del av kommunikasjonsprosessen. Selv om segmentene og målgruppene er nøye valgt ut, vil det alltid være så mye av annen kommunikasjon at reklame nærmest er bortkastet.»

Husk at du kan velge en eller flere av disse problemstillingene til bloggen din dersom du vil ha ideer til noe å skrive om!

Sist oppdatert 31.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for påvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?