Hopp til innhold

Oppgave

Nyhetsdrypp

Logo for medieoppgave.

Hold deg oppdatert

Av de fire p-ene er påvirkning den p-en vi først tenker på når vi snakker om markedsføring. Det er derfor veldig lett å finne eksempler på hvordan denne p-en er brukt.

Påvirkning i nettaviser

Gå inn på følgende aviser og reflekter rundt hvordan reklame blir brukt på nettsidene deres:

Gå også inn på nettsidene til din lokalavis og se hvordan kommunikasjonen fra bedrifter kommer frem der.

  • Er det forskjell på kommunikasjonen i de forskjellige avisene?
  • Er det forskjell mellom by og land?
  • Hvis du var en bedrift som ville nå målgruppen din, hvor ville du ha annonsert? Ville du brukt aviser i det hele tatt? Eller ville du brukt andre kanaler? I så fall hvilke?
Sist faglig oppdatert 21.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for påvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs