Hopp til innhold

Fagartikkel

Kommunikasjonsmål

Det er ikke alltid hensikten med et markedsføringsbudskap er å selge der og da. Markedskommunikasjon kan ha ulike formål.

Salgsplakat med teksten "I love 50 prosent sale". Foto.

Salgsplakatene du ser her inneholder en indirekte, men likevel sterk oppfordring til kjøp.

Oppmerksomhet og salg

Hensikten med et markedsføringsbudskap kan være å skape oppmerksomhet rundt noe, øke oppmerksomheten eller utløse kjøp. Ulike typer organisasjoner har ulike mål: En ideell organisasjon som for eksempel Amnesty International ønsker å skape oppmerksomhet rundt brudd på menneskerettigheter rundt omkring i verden. En veletablert kommersiell aktør som Hennes & Mauritz må sørge for å forbli synlig for kundene, samtidig som så godt som alle mediebudskapene de sender ut, har som hensikt å utløse kjøp.

Ulike mål i ulike faser av PLS

Et produkt blir gjerne markedsført på forskjellig vis avhengig av hvilken fase i livssyklusen det befinner seg i. I introduksjonsfasen ønsker vi som markedsførere å gjøre målgruppen oppmerksom på produktet. I vekstfasen er målet for markedskommunikasjonen både å utløse kjøp og å skape videre oppmerksomhet og interesse. I modningsfasen er produktet relativt kjent, og vi ønsker salg. I tilbakegangsfasen ønsker vi å få ut den fortjenesten vi kan av et produkt i nedgang, før vi så tar det av markedet.

Kurve delt i fire like store intervaller. Kurven stiger i de to første og synker i tredje og fjerde intervall. Grafikk.
Sist faglig oppdatert 30.10.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for påvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs