Hopp til innhold

Fagartikkel

Tilbakemelding

Hvordan kan vi vite om målgruppen har oppfattet markedsførings-budskapet vårt? Ulike typer markedsundersøkelser kan gi oss en pekepinn. I tillegg finnes det mer indirekte former for tilbakemelding.

Mange spørsmålstegn

Markedsundersøkelser

For å vite om målgruppen har oppfattet budskapet vårt, kan vi gjennomføre markedsundersøkelser både under og etter en kampanjeperiode. Slik kan vi få direkte tilbakemelding om graden av oppmerksomhet rundt produktet, og vi kan få kunnskap om holdninger og eventuelle motforestillinger, noe vi kan bruke til å videreutvikle eller justere kampanjene.

Bilde av en fargerik paraply.

Hvilken årstid er høysesong for paraplyer, tror du?

Salgstall

Salgstall kan også gi oss god innsikt i hvorvidt et budskap har truffet slik vi ønsket. Men salgstall er en indirekte form for tilbakemelding, et indisium som må tolkes med fornuft. Det kan nemlig finnes ulike grunner til at salget plutselig stiger. Dersom vi for eksempel markedsfører paraplyer og kjører en kampanje om høsten for å øke salget, kan det jo hende at den reelle årsaken til salgsøkningen vi er så fornøyde med, i større grad må tilskrives dårlig vær med mye regn enn vår kampanje.

Av og til kan altså tilfeldigheter føre til ønsket atferd hos mottaker. En markedsfører bør kunne se hele bildet, slik at man forstår hva som er effekten av selve reklamen, og hva som er et resultat av andre forhold. På denne måten lærer man seg å bruke reklamekronene riktig.

Sist faglig oppdatert 13.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for påvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs