Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er kommunikasjon?

Ordet kommunikasjon kommer fra det latinske communicare, som betyr «å dele med andre, gjøre felles, meddele». Vi deler informasjon, holdninger og følelser med hverandre. Markedskommunikasjon, som dette emnet handler om, er enveiskommunikasjon fordi mottaker ikke kan gi tilbakemelding på budskapet.

LK06
Mann med ropert. Foto.

Mange «språk» å kommunisere på

All kommunikasjon skjer ved hjelp av tegn, og tegn er langt mer enn ord. Vi oppfatter alt fra trafikkskilt, firmalogoer, piktogrammer og skrifttyper til kroppsspråk, mimikk, musikk og klesdrakt som tegn. Tegnene kan formidle informasjon og vekke følelser, men de kan også signalisere tilhørighet til en gruppe med bestemte holdninger og en bestemt (livs-) stil.

Bilde av en valgplakat for Høyre ved stortingsvalget i 1949.

Denne valgplakaten for Høyre ble brukt ved stortingsvalget i 1949. Her kommuniserer både ordene og layouten et tydelig budskap: Plakaten er enkel og uten bilde, og teksten kortfattet og nøktern. Dette var en passende form i en tid som var preget av økonomisk nøkternhet og tverrpolitisk samarbeid om gjenreisningen av landet.

Vi kommuniserer alltid

Det går ikke an å melde seg ut av kommunikasjonen med andre. Vi kommuniserer til og med når vi velger å være tause, fordi tausheten vår sender ut et signal til den som forventer et budskap – uten å få det. Også i markedsføringssammenheng har taushet konsekvenser: Den som ikke kommuniserer med kundene, blir enkelt og greit usynlig og får ikke solgt produktene sine.

Bevisst og ubevisst kommunikasjon

Vi kan kommunisere bevisst og ubevisst. Et «Hei, hyggelig å se deg!» kan for eksempel ledsages av et kroppsspråk som forteller noe ganske annet, uten at vi er klar over det. En slurvete oppsatt plakat som skjemmes av skrivefeil, formidler neppe et budskap om at senderen står for kvalitet. For en markedsfører er det viktig at all kommunikasjon ut mot kundene er godt planlagt og formidler det bedriften og produktene står for.

Sist oppdatert 15.03.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for påvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?