Hopp til innhold

Fagstoff

Undervisningsopplegg for lærer

P for pris

Som lærer har du helt sikkert en mening om hvordan du vil legge opp undervisningen i faget ditt, men det kan kanskje være greit å få noen innspill? Her er et forslag til hvordan du kan strukturere undervisningen når det gjelder gjennomgang og oppgaver. Tanken er at elevene skal få øvd seg i alle basisferdighetene, og at det skal være variert og gøy å studere markedsføring!

UkeForelesningOppgaver
1

Start med lysbildeserien og gå gjennom den ved å knytte kommentarer og eksempler til teksten. Bruk summeoppgavene som ligger på lysbildene for å gjøre stoffet relevant for elevene.

Gjør diskusjonsoppgavene i Satt på spissen og diskuter i plenum. Gjør også oppgaven Nyhetsdrypp og få frem meninger om sakene som er omtalt.

La elevene gå ut for å gjøre oppgaven Ut på tur!. Presenter funnene for klassen.

Gjør oppgaven Kjør kamera! om PLS.

I slutten av uken kan elevene gjøre repetisjonsoppgavene i På’n igjen! slik at de blir bevisste på hva de har fått med seg, og hva de må øve på.

2Gjør quizoppgaven P for pris: Test deg selv! i plenum og diskuter svarene.

Gå i gang med gruppeoppgavene og bygg videre på dem. Hver gruppe gjør Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!.

Gjør deretter Muntlig oppgave: Følg en bedrift!. La noen av gruppene fremføre i plenum.

CC BY-SASkrevet av Live Marie Toft Sundbye.
Sist faglig oppdatert 13.09.2018

Læringsressurser

P for pris

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs