Hopp til innhold

Oppgave

Rydd i toppen!

LK06

Tankekart

Her skal du igjen få lage deg et tankekart for å systematisere stoffet fra emnet P for pris. Hvordan du velger å lage tankekartet, blir opp til deg: Du kan lage det på et ark for hånd eller elektronisk ved å bruke et tankekart-program. Du kan velge å bruke bare bilder eller bare tekst – eller begge deler. Hovedsaken er at du får noen knagger som hjelper deg å huske temaet pris.

Få oversikt over konkurransemiddelet pris

Lag et tankekart over de viktigste begrepene og sammenhengene i emnet P for pris. Hent deg et stort ark, farger og noen blader du kan klippe ut tekst og bilder fra, eller gå til Coggl og lag tankekartet elektronisk.

Husk at et tankekart skal være enkelt og oversiktlig.

Sist oppdatert 13.09.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for pris