Hopp til innhold

Oppgave

Muntlig oppgave: Følg en bedrift!

Piktogram for muntlig oppgave.

Muntlig presentasjon

Nå skal dere ha en muntlig presentasjon av funnene dere gjorde i den skriftlige oppgaven. Bruk fem til ti minutter på å forklare hvordan bedriften deres gjør seg nytte av konkurransemiddelet pris. Bruk lysarkene dere laget i den skriftlige oppgaven, som støtte.


Øv dere på å presentere

  • Husk som vanlig at alle i gruppen bør si noe. Alle skal få øve seg på å snakke til forsamlinger.
  • Pass på at du ikke fikler med noe når du presenterer, det tar bare fokuset bort fra budskapet ditt.
  • Se på klassen, ikke bakover på lerretet, og heller ikke ned i gulvet. Finn deg et vennlig fjes som du kan se på dersom du blir nervøs.
  • Fatt deg i korthet og bruk få og velvalgte ord, slik at budskapet kommer godt frem.
  • Sørg for at du står oppreist og har god holdning. Da går pusten lettere og stemmen din blir tydeligere og tryggere.

Lykke til!

Sist faglig oppdatert 07.09.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for pris

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs