Hopp til innhold

Oppgave

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

LK06
Piktogram for skriftlig oppgave.

Eksempelet fra virkeligheten

Gå tilbake i gruppene deres og fortsett på firmapresentasjonen dere nå har kommet godt på vei med. Denne gangen skal dere ta for dere hvordan bedriften deres priser produktene sine. Ta for dere både prissstrategier og prissettingsmetoder, og se på hvordan bedriften fastsetter prisen i de ulike fasene i produktets livssyklus. Presenter funnene deres på lysark som vanlig.

Prising

  • Hva slags prissettingsstrategi har bedriften?
  • Hvilken prissettingsmetode har bedriften valgt – og hvorfor?
  • Ta for dere ett av produktene til bedriften og prøv å beskrive hvordan prisen på produktet vil forandre seg gjennom de ulike fasene i produktets livssyklus.
  • Hva er det som virker inn på prissettingen av bedriftens produkter?

Lag gode lysark og legg gjerne inn lenker og filmer som illustrerer poengene deres.

Sist oppdatert 07.09.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for pris