Hopp til innhold

Fagartikkel

Bidragskalkyle

Den andre metoden for kostnadsbasert prissetting er å lage en bidragskalkyle. Vi bruker denne metoden når det er vanskelig å beregne de samlede kostnadene for et produkt helt nøyaktig.

LK06
Kopp med kaffe. Foto.

Dekningsbidrag

Det er ikke alltid en bedrift klarer å lage en nøyaktig oppstilling av produksjonskostnader per produkt. Særlig de faste kostnadene – for eksempel utgifter til markedsføring, lokalleie og renhold – kan det være vanskelig å beregne nøyaktig, for de er ikke direkte knyttet til produksjonen. De variable kostnadene derimot er direkte knyttet til produksjonen og dermed enklere å få oversikt over.

Bilde av kaffebønner.

Utgiftene til kaffebønner er knyttet direkte til produksjonen og er lett å beregne. Det kan derimot være vanskeligere å finne ut nøyaktig hvor mye de faste kostnadene som husleie, lønn, strømutgifter og så videre utgjør for hvert enkelt produkt.

I de tilfellene der det er vanskelig å slå fast hva de samlede kostnadene vil bli, er det vanlig at bedriften i stedet legger et dekningsbidrag til de variable kostnadene. Da lager vi en bidragskalkyle. Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader og eventuell fortjeneste per produkt når de variable kostnadene er betalt. Dersom en bedrift produserer eller tilbyr et produkt, må dekningsbidraget være positivt, ellers vil bedriften tape penger.

En bidragskalkyle blir ofte brukt til å sjekke om en bedrift med ledig kapasitet kan ta på seg et tilleggsoppdrag for en begrenset periode eller av et begrenset volum. Så lenge dekningsbidraget er positivt, aksepterer bedriften oppdraget.

Eksempel på bidragskalkyle

I kaffebaren vår kan bidragskalkylen se slik ut:

KostnadsartInnsatsKostnadSum
Variable kostnaderKaffebønner
Melk
Kopp, rørepinne, lønn til barista
0,50 kr
0,50 kr
2 kr
3 kr
Utsalgspris

20 kr
Dekningsbidrag som dekker faste kostnader + fortjeneste 17 kr


Sist oppdatert 30.10.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for pris