Hopp til innhold

Oppgave

Satt på spissen

Logo for diskusjonsoppgave

Argumenter for og imot

I denne oppgaven skal du utfordre deg selv og klassekameratene dine ved å diskutere noen utsagn som kan ha gode poeng, men som ikke nødvendigvis er helt riktige. Det er lurt å kunne noen argumenter for og imot når du skal opp til eksamen, for da må du vise at du kan reflektere rundt en problemstilling. Husk at det alltid er flere sider av en sak!

Markedsføring er til for å selge mest mulig

  1. «Personlig service er den viktigste delen av servicebegrepet for kunden. Det er her en markedsfører kan gjøre forskjell på varer som ellers er like.»
  2. «Produktforbedringer er bare en måte for bedriftene å selge mer på, de har ingen praktisk nytte og er ikke forankret i kundens behov.»
  3. «Produktets livssyklus (PLS) er bare en teoretisk modell og ikke noe vi kan bruke når vi lager markedsføringsstrategier.»
Sist faglig oppdatert 31.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for produkt

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs