Hopp til innhold

Fagartikkel

Absolutt vinkelmål

Det er ofte mer hensiktsmessig å måle vinkler i radianer.

LK06

Absolutt vinkelmål og radianer

Fram til nå har vi målt vinkelstørrelser i grader. I mange situasjoner er det mer hensiktsmessig å måle vinkler ved såkalt absolutt vinkelmål. Vi sier at vi måler vinklene i radianer.

Vi slår en sirkel med sentrum i toppunktet til vinkel v.

Bilde av en sirkel med absolutt vinkelmål

Vinkel v i absolutt vinkelmål defineres da slik

v=br

Absolutt vinkelmål er altså forholdet mellom
buelengden b og radien r.

Hvis radius er 1 enhet slik den er i enhetssirkelen,
blir det absolutte vinkelmålet

v=br=b1=b

En vinkel på 360o har en buelengde på 2πr. I radianer svarer dette til v=2πrr=2π.


En vinkel på 180° har buelengde på 2πr2. I radianer svarer dette til v=2πr2r=π.


En vinkel på 90° har buelengde på 2πr4. I radianer svarer dette til v=2πr4r=π2.


Absolutt vinkelmål er egentlig et ubenevnt tall, men det er vanlig å si at vinklene måles i radianer.

Hva er sammenhengen mellom grader og radianer?

En vinkel på 180° er lik π når vinkelen måles i radianer. Det betyr at

1°=π180

når vinkelen måles i radianer.

Det betyr at omregning fra grader til radianer skjer ved å multiplisere med π180, og omvendt fra radianer til grader ved multiplikasjon med 180π.

Bilde av en sirkel med flere vinkler

Det er svært viktig at du kjenner sammenhengen mellom vinkler målt i grader og vinkler målt i radianer. Du må uten å nøle kunne radiantallet til vinklene som er markert på figuren ovenfor.

I GeoGebra kan du regne med grader og radianer. Finn ut hvordan du skifter mellom disse.

Sist oppdatert 09.09.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Trigonometriske definisjoner