Hopp til innhold

Fagartikkel

Sinus, cosinus og tangens til vinkler mellom 0˚ og 90˚

I 1T definerte vi sinus, cosinus og tangens til vinkler mellom 0˚ og 90˚.

LK06
Rettvinklet trekant. Illustrasjon.

De trigonometriske funksjonene sinus, cosinus og tangens kan defineres ut i fra vinkler og sider i en rettvinklet trekant - så lenge det er snakk om vinkler mellom 0˚ og 90˚.

sinA=motstående katethypotenus=abcosA=hosliggende katethypotenus=cbtanA=motstående katethosliggende katet=ac

Sist oppdatert 07.09.2018
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Trigonometriske definisjoner