Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammendrag – Biomasse som energikilde

Furutømmer med trær bak. Foto
  • Biomasse er trær og planter, men også organisk avfall fra husholdninger, landbruk og industri. Energien som ligger lagret i biomassen, er opprinnelig fanget inn fra solstrålingen via fotosyntesen.
  • Fotosyntese og forbrenning av biomasse kan vi oppfatte som to motsatte prosesser. Solenergien som driver fotosyntesen, får vi tilbake som varmeenergi ved forbrenning.
  • Karbondioksid som havner i atmosfæren ved forbrenning av biomasse, kan bindes ved fotosyntesen når planter vokser, slik at CO2-innholdet i atmosfæren holder seg konstant.
  • Biomasse kan brukes ubehandlet, som foredlet fast eller som foredlet flytende biomasse.
  • Ved en biokjemisk omforming av biomasse til energi blir de organiske stoffene i biomassen brutt ned av mikroorganismer. I søppelfyllinger blir det dannet metan som blir brukt som nyttig brensel.
  • Ved en termokjemisk omforming av biomasse til energi blir de organiske stoffene i biomassen spaltet som følge av en kraftig oppvarming.
  • Ved pyrolyse blir biomassen varmet opp uten tilførsel av oksygen, og det utvikler seg en brennbar gassblanding. I tillegg får vi trekull, vanndamp og bioolje (tjære).
  • Ved gassifisering blir biomassen varmet opp til høy temperatur med tilførsel av luft for å framstille brennbare gasser (biogass).
  • Biogass består av brennbare gasser (CH4 og CO2). Biogass kan brukes til brensel, men også til framstilling av hydrogen.
Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Nils H. Fløttre og Thomas Bedin
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Biomasse – energi fra fotosyntesen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter