Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Forsøk

Forsøk: Pyrolyse

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Hensikt

Vi skal undersøke hva som dannes nå en trebit blir varmet opp uten lufttilførsel.

Utstyr

 • vernebriller
 • trebit
 • gassbrenner
 • reagensglass
 • propp med hull til reagensglasset
 • vinklet glassrør med spiss ende
 • stativ
 • fyrstikker

Framgangsmåte

Reagensglass med treflis varmes opp over gassbrenner. Grafikk.
 1. Legg en trebit i reagensglasset og monter det på skrå som vist på figuren.
 2. Varm opp trebiten og tenn på gassen som strømmer ut.
 3. Fortsett oppvarmingen til det ikke skjer noe mer i glasset.

Resultat og observasjoner

Undersøk og beskriv væsken som er dannet, og hva som er igjen av trebiten.

Hva har skjedd under oppvarmingen?

Sist oppdatert 24.01.2019
Tekst: Nils H. Fløttre (CC BY-NC-SA)
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Biomasse – energi fra fotosyntesen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?