Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hør deg selv – Biomasse som energikilde

Biogassanlegg i rapsåker sett fra luften. Foto.
 1. Hva mener vi med biomasse?
 2. Forklar hvorfor fotosyntese og forbrenning er to motsatte prosesser.
 3. Hvorfor er biomasse en fornybar energikilde?
 4. Hva er forskjellen på konvensjonelt og avansert biobrensel?
 5. Nevn eksempler på ubehandlet biomasse, foredlet fast og flytende biomasse.
 6. Hva slags stoffer blir brukt som utgangsstoffer ved produksjon av biodiesel?
 7. Hvilke negative konsekvenser kan økt bruk av biobrensel ha?
 8. Når vi brenner fossilt brensel, blir det blant annet dannet karbondioksid som havner i atmosfæren. Men det samme skjer når vi brenner biomasse. Hvordan kan da brenning av biomasse være mer miljøvennlig enn brenning av fossilt brensel?
Løsningsforslag – biomasse som energikilde
Sist oppdatert 24.09.2018
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Biomasse – energi fra fotosyntesen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hør deg selv – Biomasse som energikildeDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummerende oppgaver – "Biomasse som energikilde"

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Biodiesel – bløff eller bærekraft?