Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bioenergi ved hjelp av mikroorganismer

Vi kaller sluttbehandlingen av biomasse en biokjemisk omforming når de organiske stoffene i biomassen brytes ned ved hjelp av mikroorganismer.

Biokjemisk omdanning av biomasse uten oksygen

Mikroorganismer lager biogass

Nedbrytning av biomasse uten oksygen (anaerob nedbrytning) foregår i søppelfyllinger og i kloakkslam fra renseanlegg. Ved hjelp av mikroorganismer blir de organiske stoffene i biomassen omdannet til en gassblanding av metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Bruker vi et enkelt karbohydrat (glukose) som eksempel, kan vi skrive reaksjonsligningen for nedbrytningen slik:

C6H12O6 → 3 CH4 + 3 CO2 + energi

Gassblandingen på høyre side av reaksjonslikningen kalles biogass. For å unngå at metangassen, som har enda større drivhuseffekt enn CO2, slipper ut i atmosfæren, blir den samlet opp og brukt som nyttig brensel.

Gjærceller lager bioetanol

Gjærceller har evne til å bryte ned karbohydrater. Som et biprodukt av gjæring dannes etanol og karbondioksid.

C6H12O6 → C2H5OH + CO2 + energi

Denne prosessen foregår uavhengig av oksygen og er dermed klassifisert som anaerob.

Biokjemisk omdanning av biomasse med oksygen

Det er denne prosessen som foregår inne i menneskekroppen og i de fleste andre organismer. Hvis vi fortsatt bruker glukose som eksempel på et organisk stoff, kan vi skrive reaksjonslikningen slik:

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + energi

Som ved alle forbrenningsreaksjoner blir det frigjort energi. Det er derfor alltid godt og varmt i en komposthaug. Denne varmen kan utnyttes til oppvarming av boliger direkte eller via varmepumper.

Sist oppdatert 04.09.2018
Skrevet av Nils H. Fløttre og Åge Guddingsmo
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Biomasse – energi fra fotosyntesen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

  • SubjectMaterialFagstoff

    Biomasse gir bioenergi

  • SubjectMaterialFagstoff

    Bioenergi – en energibærer for framtida?

  • SubjectMaterialFagstoff

    Sammendrag – Biomasse som energikilde

Oppgaver og aktiviteter