Hopp til innhold

Naturfag (Utgått) (YF vg1)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Bærekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte. Det blir enklere hvis vi forstår hvordan vi mennesker påvirker naturen: både dyr og planter, vann og luft, jord og mineraler.

Populasjonsutvikling

Har du stusset over at det enkelte år er utrolig mange lemen i fjellet, men ikke et eneste ett å se neste år? Hvorfor er det slik? Hva er det som påvirker lemenpopulasjonen og får den til å variere så mye fra år til år?

Læringsressurser

Populasjonsutvikling