Hopp til innhold

Oppgave

Undersøk en global interessekonflikt

Globale interessekonflikter dreier seg ofte om situasjoner der man er uenige om hvordan man skal forvalte felles ressurser. Velg en interessekonflikt som du setter deg inn i. Vurder argumenter fra ulike parter opp mot hverandre.

Vurder kvaliteten på argumentasjonen i debattinnleggene

Punktene under kan være til hjelp når du skal vurdere debattinnleggene.

  1. Hvilket problem tas opp i innlegget?
  2. Hva er bakgrunnen til forfatteren? Påvirker dette troverdigheten til innholdet?
  3. Har artikkelforfatteren et klart standpunkt? Er vedkommende for, imot eller mer nyansert?
  4. Lag en oversikt over argumentene forfatteren kommer med. Vurder argumentene. Er argumentene som dreier seg om fakta holdbare, relevante og sterke?
  5. Spiller forfatteren på følelsene til deg som leser? Brukes noen argumentasjonsknep?
  6. Blir du som leser overbevist? Forklar.

For en grundigere analyse se på analyseskjema på norsksidene.

TIPS! Del det dere finner ut. Bruk skolens hjemmeside eller infoskjermer, klassens blogg eller gruppe på Facebook, eller presenter for hverandre i klassen.

Sist oppdatert 14.08.2018
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Globale interessekonflikter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?