Hopp til innhold

Fagartikkel

Interessekonflikter

En interessekonflikt kan oppstå når man har ulike meninger om hvordan man skal bruke en ressurs eller et område. Konflikten kan dreie som om lokale forhold, eller den kan oppstå på tvers av landegrenser.

LK06
Mann som hogger ned epletrær mens barn plukker epler. Grafikk.

Motstridende interesser mellom land og folk

Når det oppstår motstridende interesser mellom mennesker som lever i ulike deler av verden, har vi det vi kaller en global interessekonflikt. Noen interessekonflikter er lette å få øye på fordi de skaper sterke reaksjoner hos partene, slik som i debatten mellom beitenæring og rovdyrforvaltning hvor temperaturen ofte er veldig høy. Vi må allikvel ikke glemme de sakene der det ikke ropes så høyt, og der en av partene ikke har en tydelig stemme. Den stille parten kan være dyr og planter, små barn og kommende generasjoner. Det er heller ikke sikkert at situasjonen oppfattes som en interessekonflikt der og da. Det kan være fordi man ikke er klar over hvordan man blir påvirket av det noen andre foretar seg.

Gi alle en stemme

Det er politikernes oppgave å ta avgjørelser der flere sider av en sak veies opp mot hverandre. Lovverket kan til en viss grad tale saken for de uten en stemme. Det kan for eksempel være når det står mellom økonomiske interesser på den ene siden og en trua planteart på den andre siden. Når konsekvensene av valgene ikke kommer i vår levetid, så viser det seg at det er lett å gå for en løsning som gir kortsiktig økonomisk gevinst. Prisen er det kanskje noen andre som må betale?

Stor sommerfugl flyr over en vei. Foto.

Når vi skal finne gode argumenter for og mot en sak, er det viktig at vi også vurderer konsekvenser for de som ikke har en stemme. Da får vi argumenter som er solide og favner så bredt som mulig. Alternativet er kun å argumentere ut ifra vår egen situasjon og våre egne behov. Husk at de valgene vi tar i dag, kan ha store konsekvenser for de som kommer etter oss.

Diskuter

 1. Er dette interessekonflikter?
  Hvem er i så fall partene i konflikten?
  Hvordan får man fram saken til de som ikke har en stemme?
  • bygge et hus på en lekeplass som ikke brukes lenger
  • hogge skog for å produsere biodrivstoff
  • utvinne olje i Lofoton
  • lage et kart over et område
  • kjøre opp skispor på bilveien inn til hytta
  • bruke solceller for å produsere strøm lokalt
  • kjøpe hagemøbler laget av trevirke fra regnskog
  • legge en vei gjennom et område der en sjelden sommerfugl har leveområdet sitt
 2. Finn eksempler på aktuelle interessekonflikter.
 3. Det finnes en rekke organisasjoner som kan fremme saken til grupper som ikke kan delta i samfunnsdebatten selv. Finn eksempler på organisasjoner som taler saken til disse gruppene:
  • barn
  • dyr og planter
  • kommende generasjoner
Sist oppdatert 20.12.2017
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Globale interessekonflikter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?