Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammendrag – Forbruk

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Butikkreol med truede dyrearter til salgs. Grafikk.
  • Forbruket vårt påvirker miljøet på mange måter, men det kan ofte være vanskelig å se sammenhengen mellom forbruk og miljø.
  • Mange land har som mål å øke forbruksveksten fordi dette gir økt verdiskapning og økt brutto nasjonalprodukt. Spørsmålet er om et slikt mål er bærekraftig hvis alle land i verden tenker slik.
  • Brutto nasjonal lykke er et alternativt mål på hvor bra innbyggerne i et land har det. God fysisk form, tilgang til natur og sosialt nettverk vektlegges.
  • 60–80 % av miljøpåvirkninga kommer fra privat forbruk.
  • Når vi skal avgjøre miljøpåvirkninga til et produkt, må vi se på hele "livsløpet" til produktet, fra råstoff til produktet brukes til noe annet.
  • Avfallspyramiden viser hva vi må prioritere høyest for å få en mest mulig bærekraftig bruk av ressursene.
  • Økologisk fotavtrykk gir et bilde av hvor mye ressurser hver enkelt av oss forbruker for at vi skal kunne leve som vi gjør.
  • Earth Overshoot Day angir den datoen da jordas befolkning har brukt opp naturressursene som jorda klarer å gjenskape det året.
  • Du kan bruke den makta du har som forbruker, til å påvirke hva slags varer og tjenester som selges.
  • For at det skal være lettere for oss som forbrukere å velge de mest bærekraftige varene, er det utviklet en rekke merker og merkeordninger.
Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Forbruk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?