Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Sweatshop – dødelig mote

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Serien Sweatshop handler om skandinaviske ungdommer som jobber i en tekstilfabrikk i Kambodsja, for å få et innblikk i arbeidsforholdene der. Denne episoden er fra sesong 2 der ungdommene kommer tilbake for å se om forholdene ved fabrikkene har endret seg.

 1. FNs bærekraftsmål nr. 12 handler om "Ansvarlig forbruk og produksjon". Finn ut hva som ligger i dette. Er dette et mål som er aktuelt i Norge også? Diskuter.
 2. Gi eksempler fra filmen på produksjon som ikke er ansvarlig. Hva har dette med bærekraftig utvikling å gjøre?
 3. Hva gjør de skandinaviske ungdommene for å få oppmerksomhet rundt dårlige arbeidsforhold i tekstilfabrikker?
 4. Hvordan kan du bruke din forbrukermakt for å bidra til levelønn for tekstilarbeidere i land som for eksempel Kambodsja?
 5. Diskutér påstanden: "Det er fattige tekstilarbeidere i andre land som betaler prisen for at vi i Norge kan kjøpe billige klær."
 6. Kunne du tenke deg å betale mer for et klesplagg hvis du visste at det var produsert "rettferdig"?
 7. Figur som viser at bærekraftig utvikling handler om miljø, sosiale forhold og økonomi. Grafikk.
  Ta utgangspunkt i figuren og finn sider ved tekstilindustrien som berører bærekraftig utvikling.
 8. Den grønne grafen viser konsumprisindeks for klær i perioden 1979 til 2017. Den røde grafen viser verdien av varer Norge importerte fra Kina i perioden 1988–2016. Beskriv hvordan prisene på klær har endret seg i denne perioden. Sammenlign prisutviklinga med handelen med Kina. Kommentér.

Jobb videre med dette temaet

 • Lag en oversikt over merkeordninger som finnes for rettferdige og miljøvennlige tekstiler.
 • Lag en oversikt over kleskjeder du kjenner til. Finn hvilke som kan garantere for at deres produkter produseres ansvarlig.
 • Undersøk miljømessige konsekvenser av tekstilindustrien.
Tekstilfabrikken
Sist oppdatert 02.05.2018
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Forbruk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?