Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Er bærekraftig forbruk mulig?

Norske myndigheter har som mål at utviklinga i Norge skal være bærekraftig. Samtidig blir det hevdet at vi må ha økt forbruk for å "holde hjulene i gang". Er dét mulig å kombinere med bærekraftig forbruk?

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

Diskuter!

  1. I filmen prøver Live å redusere forbruket sitt. Gi eksempler på ulike ting hun prøver ut.
  2. Hvorfor forsøker Live å redusere forbruket sitt, tror du?
  3. Hvis du skulle velge deg ett tiltak fra filmen, hva ville du prøve da? Begrunn svaret ditt.
  4. Har du andre forslag til hva man kan gjøre for å få ned forbruket sitt?

Stadig forbruksvekst?

Grafisk framstilling som viser utviklingen av forbruket til norske husholdninger. Grafikk.

Norske husholdningers forbruk som indeks i perioden 2001-2016, sammenlignet med forbruket i 2005 (indeks er 100 i basisåret 2005).

Figuren viser at forbruket i Norge har økt nokså jevnt i perioden 2001–2016. I tillegg kommer grensehandel og handel i utenlandske nettbutikker. Når vi vet at mellom 60 og 80 % av miljøpåvirkninga vår kommer fra privat forbruk, må dette med i vurderinga, hvis vi skal oppnå en bærekraftig utvikling. Selv om det kan være lett å skyve ansvaret over på myndigheter og politikere, er det mye vi kan gjøre selv: Vi bestemmer selv hva vi skal kjøpe (og kaste).

Både produksjon og forbruk teller

Ansvarlig forbruk og produksjon er FNs bærekraftsmål nummer 12. Grafikk.

FNs bærekraftsmål nr. 12 handler om bærekraftige produksjons- og forbruksmønstre. Det kan for eksempel bety at vi bruker så lite energi som mulig, og at det vi bruker kommer fra fornybare energikilder. Effektiv bruk av naturressurser og en produksjon som ikke påvirker miljøet negativt er andre faktorer.

Noen produkter krever mye vann når de produseres. Selv om vann ikke er en begrenset ressurs i Norge, så er det tilfelle i mange andre deler av verden. Varer bør transporteres over så korte avstander som mulig og ved bruk av energikilder som ikke fører til økte klimagassutslipp. I tillegg må de som lager produktene ha gode arbeidsforhold, lønninger som er til å leve av og gode velferdsordninger.

Sist oppdatert 02.03.2018
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Forbruk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?