Hopp til innhold

Naturfag (Utgått) (YF vg1)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Bærekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte. Det blir enklere hvis vi forstår hvordan vi mennesker påvirker naturen: både dyr og planter, vann og luft, jord og mineraler.

Forbruk

Forbruket i Norge øker. For å få et mer bærekraftig forbruk må vi bruke tingene vi kjøper, lenger, reparere i stedet for å kaste og velge produkter som har minst mulig negativ miljøpåvirkning.

Læringsressurser

Forbruk