Hopp til innhold

Fagartikkel

Bærekraftig utvikling

Våre barn må få de samme mulighetene til å leve de livene de ønsker, som det tidligere generasjoner har hatt. I en utvikling som er bærekraftig, bruker vi ikke mer av naturen enn det som er tilveksten, og alle skal ha muligheten til å leve gode liv.

LK20LK06

Bærekraftig utvikling

Avskoging har for eksempel vært et problem som har gått igjen i mange av de store sivilisasjonene i verdenshistorien. I Europa førte nedhogginga av skog på 16- og 1700-tallet til en frykt for at tømmermangel skulle bli en trussel mot verdensdelens eksistens. Ved Røros ble stadig større områder snauhogd for å skaffe kull til kobberverket, som startet midt på 1600-tallet. Snauhogsten satte preg på landskapet i lang tid før skogen etablerte seg igjen.

Forståelsen for at det måtte være en balanse mellom hvor mange trær som ble hogget, og hvor mange trær som ble plantet, vokste fram. Man skjønte at man måtte tenke annerledes for at kommende generasjoner også skulle ha glede av disse ressursene. Denne måten å tenke på ligner på det vi i dag kaller «bærekraftig utvikling».

I vår tid dukket tanken om «bærekraftig utvikling» opp igjen i FN-rapporten «Vår felles framtid» i 1987. Denne rapporten kalles også Brundtland-rapporten, fordi vår tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland ledet arbeidet som førte fram til den. Her finner vi en definisjon på bærekraftig utvikling som rommer både klima og miljø, økonomi og sosiale forhold:

«Vi må sikre behovene til de som lever i dag, uten at dette går utover framtidige generasjoners muligheter til å få oppfylt sine.»

Brundtland-rapporten, 1987

Hvordan får vi det til?

Det er ikke vanskelig å være enig i at det er fornuftig å jobbe for en utvikling som er bærekraftig. Men hvordan får vi det til, og hvordan kan vi vite om utviklinga går i en mer bærekraftig retning?
En ting er sikkert: Vi må samarbeide på tvers av landegrensene for å få det til. Den første store miljøkonferansen ble arrangert av FN i Stockholm i 1972. Siden den tid har det vært arrangert en rekke møter, og mange avtaler har blitt inngått. Målet er å utvikle verden i en mer bærekraftig retning. Det kan du finne ut mer om i lysbildeserien under:

Sist oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Bærekraftig framtid