Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Beregne sannsynligheter ved å bruke valgtre

Et valgtre kan være nyttig for å få oversikt når vi skal beregne sannsynligheter.

Matematikkprøve

Tenk deg en prøve i matematikk med to oppgaver.

På hver av oppgavene skal du krysse av i én av fire ruter for rett svar.

Du er ikke forberedt, og alle svaralternativene virker like sannsynlige, så du bare gjetter.

Hva er sjansene for å få null rette svar, ett rett svar eller to rette svar?

Vi definerer hendelsene

R: Rett svar på ett spørsmål

G: Galt svar på ett spørsmål

Sannsynligheten for rett svar på én oppgave blir PR=14=0,25

Sannsynligheten for galt svar på én oppgave blir PG=34=0,75

Sannsynligheten for å få to rette svar blir PRR=14·14=116

Sannsynligheten for å få null rette svar blir PGG=34·34=916

Men det er to muligheter for å få ett rett svar, først rett svar og så galt svar, eller, først galt svar og så rett svar.

PEtt riktig svar=PRG+PGR=14·34+34·14=316+316=616=38

Husk at vi kan legge sammen sannsynlighetene for to ulike hendelser hvis hendelsene ikke har felles utfall!

Det er veldig nyttig å bruke valgtre for å få oversikt over slike situasjoner.

PEtt rett svar=PRG+PGR=14·34+34·14=316+316=616=38

Hvem liker ikke matematikk

I en klasse på 30 elever er det 50 % jenter. 70 % av jentene liker matematikk, mens 60 % av guttene liker matematikk.

Finn sannsynligheten for at en elev ikke liker matematikk.

Vi kan bruker valgtre for å få oversikt over situasjonen.

Vi trekker en tilfeldig elev fra klassen.

Sannsynligheten for at eleven ikke liker matematikk er lik sannsynligheten for at eleven er en gutt som ikke liker matematikk pluss sannsynligheten for at eleven er en jente som ikke liker matematikk.

Vi definerer hendelsene

A: Eleven vi trekker er en jente som ikke liker matematikk

B : Eleven vi trekker er en gutt som ikke liker matematikk

Vi kan da skrive

PEleven liker ikke matematikk = PAB=PA+PB                                       =0,50·0,30+0,50·0,40=0,15+0,20=0,35

Det er altså 35 % av elevene som ikke liker matematikk.

Sist oppdatert 01.10.2018
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Sannsynlighet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er sannsynlighet?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sannsynlighetsmodeller

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sannsynlighet i uniforme modeller. Addisjon av sannsynligheter

 • SubjectMaterialFagstoff

  Beregne sannsynligheter ved å bruke tabeller

 • SubjectMaterialFagstoff

  Beregne sannsynligheter ved å bruke venndiagram

 • SubjectMaterialFagstoff

  Multiplikasjon av sannsynligheter

 • SubjectMaterialFagstoff

  Betinget sannsynlighet og den generelle produktsetningen

 • SubjectMaterialFagstoff

  Beregne sannsynligheter ved å bruke valgtreDu er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sammendrag

Oppgaver og aktiviteter