Hopp til innhold
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her kan du lære å bruke et valgtre når du skal løse oppgaver med sammensatte sannsynligheter. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar