Hopp til innhold

Oppgave

Hva er sannsynlighet?

3.1.1

Du skal nå gjøre et forsøk sammen med en annen elev. Dere skal kaste en terning 50 ganger hver. Det kan være lurt at en av dere kaster, mens den andre noterer resultatet. Resultatene skal føres inn i en tabell som vist nedenfor. Ta deg tid og vær nøyaktig.

Eksempel på hvordan du skal gjøre det (50 kast):

Antall øyne

1

2

3

4

5

6

Sum

"Tellerad"

|||||||

||||||||||

|||||||||||

||||||||

||||||||

||||||

50

Antall

7

10

11

8

8

6

50

Relativ frekvens

750=0,14

1050=0,20

1150=0,22

850=0,16

850=0,16

650=0,12

1

50 kast elev nr 1:

Antall øyne

1

2

3

4

5

6

Sum

"Tellerad"
Antall
Relativ frekvens50 kast elev nr 2:

Antall øyne

1

2

3

4

5

6

Sum

"Tellerad"
Antall
Relativ frekvensSer dere noe mønster for de relative frekvensene?

3.1.2

Du skal nå bruke resultatene du fant i forrige oppgave.

a) Legg sammen resultatene du fikk i de to tabellene i forrige oppgave i en tabell med 100 kast.

Hva kan du si om de relative frekvensene?

Dersom du ikke har to tabeller, bruker du tallene i eksemplet som den ene tabellen. 100 kast med terning:

Antall øyne

1

2

3

4

5

6

Sum

Antall
Relativ frekvens
3.1.3

Å kaste en tegnestift er også et tilfeldig forsøk. Det er to utfall av forsøket. Tegnestiften kan lande med spissen opp eller med spissen ned.

Du skal nå gjøre et forsøk med en tegnestift og finne ut hva sannsynligheten er for at tegnestiften du bruker skal lande med spissen opp, eller med spissen ned, når du kaster den.

a) Hvor mange utfall har du?

vis fasit

Det er to utfall, spissen opp og spissen ned.

b) Kast en tegnestift 50 ganger og presenterer resultatet i en sannsynlighetsmodell.

Utfall

Spiss opp

Spiss ned

Sum

Antall
Relativ frekvens
c) Sammenlikn din modell med en annen elev.

Er modellene like? Hva kan en eventuell forskjell skyldes?

vis fasit

Forskjellen kan skyldes

-Ulike tegnestifter

-For få kast

-Forskjellig underlag

3.1.4

Ved kast av to pengestykker er det tre mulige utfall, «to kron», «to mynt» eller «en kron og en mynt».

a) Skriv ned hvilken fordeling du tror det blir mellom disse tre utfallene.

b) Kast to pengestykker 50 ganger og regn ut den relative frekvensen for hvert av de tre utfallene.

Utfall

To kron

To mynt

En kron og
en mynt

Sum

Antall
Relativ frekvens
c) Ta dine resultater og legg disse sammen med sidemannen sine resultater.

d) Finn den relative frekvensen nå.

e) Presenter resultatet i en sannsynlighetsmodell.

f) Ble resultatet som du hadde forventet?

3.1.5

a) Hvor mange utfall har du når du kaster en vanlig terning?

vis fasit

6 mulige utfall, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Presenteres ofte som 1, 2, 3, 4, 5

b) Hvor mange utfall har du dersom du kaster to terninger og summerer antall øyne?

vis fasit

11 mulige utfall 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

c) Hvor mange utfall har du dersom du kaster en mynt og en terning?

vis fasit

12 mulige utfall m1, k1, m2, k2, m3, k3, m4, k4, m5, k5, m6, k6

m1 står for mynt og 1 på terningen osv.

d) Hvor mange utfall har du i en vanlig kortstokk på 52 kort når du skal trekke et kort?

vis fasit

Der er 52 mulige utfall.

Sist faglig oppdatert 20.11.2018
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Sannsynlighet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter