Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Betinget sannsynlighet og den generelle produktsetningen

Når vi skal finne sannsynligheten for at to avhengige hendelser skal skje, kan vi ikke bare multiplisere sannsynligheten for enkelthendelsene.

Hånd på vei opp i en hatt. Foto.

Celine og Maren trekker hver sin lapp fra en hatt som inneholder fem lapper med tallene fra 1 til 5.

Vi definerer hendelsene

A: På Celines lapp står det et partall
B: På Marens lapp står det et partall

Hvis Celine trekker den første lappen, er det i hatten 2 lapper med partall og 3 lapper med oddetall. Sannsynligheten for å trekke en lapp med partall er

PA=25

Hvis Celine trekker et partall, er det igjen 1 lapp med partall og 3 lapper med oddetall når Maren trekker, og sannsynligheten for at Maren også trekker et partall er lik 14.

Hvis Celine ikke trekker et partall, er det igjen 2 lapper med partall og 2 lapper med oddetall når Maren trekker, og sannsynligheten for at Maren trekker et partall er lik 24=12.

Sannsynligheten for B avhenger av om hendelsen A inntreffer eller ikke. Vi sier at hendelsene A og B er avhengige.

Sannsynligheten for at B inntreffer når vi vet at A har inntruffet, er lik 14.

Sannsynligheten for at B inntreffer når vi vet at A ikke har inntruffet, er lik 24=12.

Vi kaller dette betinget sannsynlighet. Vi bruker skrivemåten PB|A som vi leser «sannsynligheten for B gitt A». Vi har at

PB|A=14

Vi bruker skrivemåten for ikke A. Da er

PB|A¯=12

Sannsynligheten for at det skal stå et partall på begge lappene, det vil si at både hendelse A og hendelse B inntreffer, finner vi ved å multiplisere sannsynlighetene

PAB=PA·PB|A=25·14=110

Hvis Maren trekker den første lappen, gjelder tilsvarende at

PB=25

Tilsvarende blir nå

PA|B=14 og PA|B¯=12

Sannsynligheten for at det skal stå et partall på begge lappene, det vil si at både hendelse B og hendelse A inntreffer, finner vi ved å multiplisere sannsynlighetene

PBA=PB·PA|B=25·14=110

Betinget sannsynlighet

Sannsynligheten for at B inntreffer når vi vet at A har inntruffet, skriver vi som PB|A, og det leses som «sannsynligheten for B gitt A». Vi kaller det for betinget sannsynlighet.

Den generelle produktsetningen for sannsynligheter

Sannsynligheten for at to hendelser, både A og B skal inntreffe, er

PAB=PA·PB|A

For uavhengige hendelser er PB|A=PB, og PAB=PA·PB

Sist oppdatert 06.01.2019
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Sannsynlighet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er sannsynlighet?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sannsynlighetsmodeller

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sannsynlighet i uniforme modeller. Addisjon av sannsynligheter

 • SubjectMaterialFagstoff

  Beregne sannsynligheter ved å bruke tabeller

 • SubjectMaterialFagstoff

  Beregne sannsynligheter ved å bruke venndiagram

 • SubjectMaterialFagstoff

  Multiplikasjon av sannsynligheter

 • SubjectMaterialFagstoff

  Betinget sannsynlighet og den generelle produktsetningenDu er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Beregne sannsynligheter ved å bruke valgtre

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sammendrag

Oppgaver og aktiviteter