Hopp til innhold

UTGÅTT - Matematikk 1P (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Læringsressurser

Tall og algebra

Likninger

En likning består av et likhetstegn med tall eller bokstavuttrykk på hver side.

Læringsressurser

Likninger