Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om Pytagoras’ setning?

LK20
Sist oppdatert 08.02.2019
Skrevet av Elisabet Romedal

Læringsressurser

Pytagoras’ setning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter