Hopp til innhold

Matematikk 1P (Utgått) (LK06)

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». De eldste skriftlige kildene om jordmåling vi kjenner til, stammer fra det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

Læringsressurser

Geometri

Oppgaver og aktiviteter

Pytagoras’ setning

Setningen om rettvinklede trekanter var kjent i de tidligste sivilisasjonene, men det er fra matematikeren Pytagoras, som levde i Hellas ca. 500 år f.Kr., vi har navnet på setningen.

Læringsressurser

Pytagoras’ setning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

  • SubjectMaterialFagstoff

    Pytagoras’ setning

  • SubjectMaterialFagstoff

    Å finne en ukjent side i en rettvinklet trekant

Oppgaver og aktiviteter